با تشکر از انتخاب شما، احتراماً شرایط بهره‌مندی از خدمات گارانتی دیجیتال به شرح ذیل اعلام می گردد:

موارد ابطال گارانتی